Start avspilling
 | WebTV | KommuneTV
Velg
Lukk hjelpetekst
Hjelp/Brukervennlighet
CTRL+H
Vis/skjul hjelpeteksten
CTRL+S
Vis sakslisten
CTRL+L
Vis programmet
CTRL+C
Vis kameravalg
CTRL+K
Vis delingsfunksjonen
CTRL+
Zoom inn/større tekst
CTRL-
Zoom ut/mindre tekst
CTRL+M
Mute/unmute lyden
CTRL+Z
Gå til søkeboksen
CTRL+LEFT
Spol 10 sekunder tilbake
CTRL+RIGHT
Spol 10 sekunder frem
CTRL+UP
Skru opp volum
CTRL+DOWN
Skru ned volum
CTRL+SPACE
Start/pause videostrøm
CTRL+D
Gå til direktesending
ESC
Lukk åpne funksjoner